Testing av kontrakter starter nå!

For en stund siden ble det mulig å øke inntekten sin på firma ved å stjele bedriftshemmeligheter fra andre. Den funksjonaliteten gjorde firma enda bedre for de mest aktive. Nå er det tobakkfirma som står for tur og målet med kontrakter er å gjøre tobakkfirma bedre, men på en annen måte. Om det hele fungerer og om funksjonaliteten er permanent finner vi ut av når testingen er ferdig.

Kontrakter er nå tilgjengelig og gir brukere som ikke har kommet så langt i spillet muligheten til å motta penger fra brukere som har kommet lenger ved at nye brukere kan jobbe for andre sitt tobakkfirma.

Det hele fungerer ved at kontrakter betaler en bestemt sum per kriminalitet som utføres i bytte mot at den som la ut kontrakten får telleren sin for kriminalitet økt med 1 hver gang noen på kontrakten utfører kriminalitet. Dette fjerner den harde grensen for hva en kan tjene på tobakkfirma og lar for øyeblikket brukere tjene penger uten aktivitet så sant folk bruker kontrakten.

Slik det er nå er nok funksjonaliteten veldig ubalansert, men endringer vil komme i fremtiden når vi vet hva som burde endres.