Måned: juli 2016

  • Testing av kontrakter starter nå!

    Testing av kontrakter starter nå!

    For en stund siden ble det mulig å øke inntekten sin på firma ved å stjele bedriftshemmeligheter fra andre. Den funksjonaliteten gjorde firma enda bedre for de mest aktive. Nå er det tobakkfirma som står for tur og målet med kontrakter er å gjøre tobakkfirma bedre, men på en annen måte. Om det hele fungerer og […]