Oppgraderinger tar over for familiebedrifter

En større oppgradering gikk nettopp ut og her kan du lese om de største nyhetene.

Familiebedrifter er endret

Vi har i lengre tid hatt familiebedrifter som ga medlemmer eller selve familien fordeler i spillet. Frem til nå har det vært en av hver bedrift. Dette endte opp med at bare noen få familier noen gang brukte familiebedriftene da de ofte var opptatt eller ikke verdt bryet.

Endringen som nå er ute er starten på en ny løsning som gir familier muligheten til å oppgradere familien slik at familien/medlemmer kan få fordeler i spillet. Det er nå mulig å oppgradere to ting i familien, forbedret forsvar til alle i familien og økt inntekt på tobakkfirma og firma.

Effektivitet på forsvar fungerer slik som forbedret forsvar gjorde med den gamble løsningen. Personer som angriper må bruke mer angrep for å ta ned forsvaret til medlemmer. Forskjellen er 5/10/15 % avhengig av hva familien har.

Økt inntekt på firma har en tilsvarende effekt som det tobakkplantasjen hadde. I stedet for å bare redusere antall kriminalitet som er nødvendig å utføre for en bestemt utbetaling blir utbetalingen i seg selv høyere. I tillegg til dette påvirker dette og den normale inntekten på firma. Bonusen er på 5/10/15% avhengig av hva familien har.

Selve oppgraderingen ligner på den som i lengre tid nå har eksistert under respekt, men de forskjellige nivåene må låses opp før de kan bli tatt i bruk.

Familier hadde frem til i dag liten verdi da det bare var å opprette en ny familie dersom familien gikk ned. Nå som ting i familien kan oppgraderes vil det være flere negative sider med at familien går ned, og flere positive sider dersom familien holdes oppe.

Den nye løsningen gir noen av fordelene de gamle ga, men flere av tingene finnes det ingen erstatning for. Nå som alle familier kan ha samme oppgradering vil flere av de gamle være unødvendige. Tyveri av biler fra familier er fjernet fra spillet da det hovedsakelig bare var til plage for de fleste i familier i form av mas ang. salg av biler el.

Kostnadene og effekten av de nye familiebedriftene kan bli justert i tiden fremover.

Kuler nødvendig for å drepe

Det har vært mye snakk det siste året om at kuler har vært mangelvare. Over 69 % mener at kuler er for vanskelig å få tak i og en enda større andel synes det er for enkelt å drepe brukerkontoer med lav rank.

Som følge av en rekke endringer over lengre tid har det blitt enklere å nå høye ranker. Det er de mest aktive og de som har en høy rank fra før av som har det enklest når det kommer til å skaffe enda mer exp.

For å motvirke effekten som også mest sannsynlig er årsaken til at de fleste mener at kuler er for vanskelig å få tak i har formelen for antall kuler nødvendig blitt justert slik at det i fremtiden vil være en smule enklere å drepe brukere med høye ranker – samtidig som det blir vanskeligere å drepe de med lavere ranker.

Det har kommet ganske klart frem at mange tror at det nå vil bli mye enklere å drepe brukere med høy rank sammenlignet med før, men det er ikke tilfellet.

Andre endringer

En rekke mindre feil har blitt fikset takket være en rekke spillere som har sagt i fra. Som alltid er det bare å si i fra dersom du kommer over en feil, og dersom det er noe nokså alvorlig vil det være mulig å få belønninger.

Temperaturen ute blir stadig lavere, og det er ikke være lenge til vi bytter til den tradisjonelle vinterbakgrunnen på spillet. Det er også bare en måned til julekalenderen er på plass! I mellomtiden er det i hvert fall mulig å få tak i noen nye profilbannere! 🙂

Endringer på familier

Familier er en stor del av spillet, men det er ikke lenger noe kriging mellom familier, og det er flere grunner til det.

En familie kan angripe en annen familie med maktpoeng og umiddelbart svekke familien slik at den kan bombes ned ganske billig. Om en familie da skal ta hevn må en ny familie først opprettes for noe kan gjøres.

For å fjerne dette problemet må en familie nå være uten maktpoeng ved midnatt tre dager på rad for å bli svekket.

Et gult OK betyr at familien vil bli svekket i løpet av 3 dager dersom familien ikke får maktpoeng før midnatt før det har gått tre dager. Gult OK endrer seg til «2 dager» når det er to dager igjen, før det endrer seg til oransje «1 dag». Har ikke familien maktpoeng ved midnatt dag og status er «1 dag» vil familien bli svekket etter midnatt.

Med disse endringene blir det slutt på billige angrep på familier og alle familier får muligheten til å kjempe litt før de går ned. Det er fortsatt ikke avgjort om våpen som er laget for bombing skal gjøres litt svakere for å redusere sannsynligheten for at noen bomber en familie som ikke er svekket.

Endret kalkulering av aktivitetspoeng

En del forskjellige ting har blitt testet de siste årene når det kommer til beregning av poeng en familie har. Først ble gjennomsnittet brukt. Deretter var det gjennomsnittet pluss en liten bonus per medlem, før det ble slik det er i dag.

Vi ønsker at familier med flere medlemmer som oftest skal stille sterkere, men bare dersom det er aktive medlemmer i familier. Derfor vil hvert medlem koste familien 1 % av poengene familien har på statistikksiden.

Antall familier er satt opp til 12 stk og det er planlagt andre endringer knyttet til familier og oppgraderinger av familier.

Høyere inntekt av banken og mindre endringer med familie

Det ble nettopp lagt ut noen mindre endringer. For det første gir banken nå 5 % i rente på beløp opp til 500 000 000 kr,  hele ti ganger så mye som før. Det gjør det mulig å tjene hele 25 millioner i døgnet bare på å ha penger i banken.

Familiebedriftene har endelig blitt «fikset», slik at det ikke lenger koster ett maktpoeng bare for å ta over en familiebedrift. Ett maktpoeng blir fortsatt trukket ved midnatt og familiebedriften mistes fortsatt dersom antall maktpoeng når null ved midnatt.

Forskjellen er at dersom en tidligere tok over en familiebedrift som ingen hadde kontroll over så ville ett maktpoeng sette familien som eier med null maktpoeng, men nå vil familien få ett maktpoeng i beskyttelse på bedriften dersom den angripes med ett maktpoeng når den har null i beskyttelse. En trenger med andre ord ikke å bruke alle tre maktpoengene for å beholde en bedrift etter midnatt, det holder nå med to.

Siden maktpoeng ikke lenger trekkes fra for de som ligger på de nederste plasseringene slik som før mister alle familier med null maktpoeng nå 5 % av forsvaret sitt ved midnatt(så sant familien ikke har nybegynnerbeskyttelse da).

Algoritmen som avgjør hvem som har pluss på forumet er endret slik at det fungerer med halve mengden data sammenlignet med før. Dette gjør at det er mulig å få pluss med halvparten så mange poster som før.