Person med pistol

Endringer på familier

Familier er en stor del av spillet, men det er ikke lenger noe kriging mellom familier, og det er flere grunner til det.

En familie kan angripe en annen familie med maktpoeng og umiddelbart svekke familien slik at den kan bombes ned ganske billig. Om en familie da skal ta hevn må en ny familie først opprettes for noe kan gjøres.

For å fjerne dette problemet må en familie nå være uten maktpoeng ved midnatt tre dager på rad for å bli svekket.

Et gult OK betyr at familien vil bli svekket i løpet av 3 dager dersom familien ikke får maktpoeng før midnatt før det har gått tre dager. Gult OK endrer seg til «2 dager» når det er to dager igjen, før det endrer seg til oransje «1 dag». Har ikke familien maktpoeng ved midnatt dag og status er «1 dag» vil familien bli svekket etter midnatt.

Med disse endringene blir det slutt på billige angrep på familier og alle familier får muligheten til å kjempe litt før de går ned. Det er fortsatt ikke avgjort om våpen som er laget for bombing skal gjøres litt svakere for å redusere sannsynligheten for at noen bomber en familie som ikke er svekket.

Endret kalkulering av aktivitetspoeng

En del forskjellige ting har blitt testet de siste årene når det kommer til beregning av poeng en familie har. Først ble gjennomsnittet brukt. Deretter var det gjennomsnittet pluss en liten bonus per medlem, før det ble slik det er i dag.

Vi ønsker at familier med flere medlemmer som oftest skal stille sterkere, men bare dersom det er aktive medlemmer i familier. Derfor vil hvert medlem koste familien 1 % av poengene familien har på statistikksiden.

Antall familier er satt opp til 12 stk og det er planlagt andre endringer knyttet til familier og oppgraderinger av familier.