Sommerendringer, del 2: Flere oppdrag, forbedret dagens oppdrag og mer

I sommerendringer del 1 var det en del større endringer. Denne oppdateringen fokuserer i større grad på å legge til mer innhold, fikse feil og forbedringer.

Dagens oppdrag

Dagens oppdrag har alltid vært veldig nyttig, så sant en får belønningen en ønsker. Men mange ga opp dagens oppdrag når de ikke mottar belønningen de ville ha, enten det var erfaringspoeng, beskyttelse eller penger.

Dagens oppdrag gir nå alle tre som belønning, samtidig som at kravene for å fullføre oppdraget nå er redusert til en tredjedel. Belønningen er også variabel, slik at det er mulig å ha flaks og motta vesentlig høyere belønninger en normalt.

Så nå er det bare å huske på å ta dagens oppdrag og stjele fra hus så ofte som mulig. 🙂

Flere oppdrag

Det er overraskende mange som er ferdig med alle oppdragene, så flere oppdrag har nå blitt lagt til.  Det har og vært noen små endringer på noen av de eksisterende oppdragene 🙂

Kommende hendelser

 • 27. august starter en vervekonkurranse der en får poeng i konkurransen basert på hvor mange en verver og hvor mye de ranker.  En får og poeng i konkurransen for å invitere tilbake spillere som ikke har spilt på 30 døgn.(se profilen deres for info) Konkurransen avsluttes 1. november.
 • 30. august vil et tilbud være tilgjengelig.
 • 3. til 4. september vil inntekten på firma dobles.
 • 7. september starter superhelgen.

Sommerendringer, del 1: Udødelighet, flyturer og konkurranse om eiendeler

Etter en sommer som så langt har vært unormalt varm for det fleste er det på tide med noen oppdateringer. Dette er bare den første bølgen med oppdateringer og flere vil komme.

Mange har kommet med gode forslag som har ført til flere av disse endringene, og som alltid så kan du sjekke ut forslag-forumet her dersom du selv har noen forslag.

Vel, la oss komme i gang med hva som er nytt eller endret! 🙂

Mulighet for å være udødelig

Dersom du er så aktiv at du når Q sitt krav om antall erfaringspoeng i løpet av uken vil du være udødelig hele neste uke.

Q setter kravet basert på aktiviteten til de ti mest aktive forrige uke, så kravet vil variere fra uke til uke.

Litt om tankene bak endringen

Har du spilt en del så har du sikkert hørt den typiske «Jeg er supergod, men det er umulig å bli best fordi jeg bare blir drept»-kommentaren. Det har alltid vært mulig å gjøre noe med ting, men mange ser ut til å ønske å spille alene. Det er garantert ikke enkelt når spillet i stor grad baserer seg på organisering og samarbeid. Men nå åpner noen nye muligheter seg opp.

Dette er også fantastisk dersom kjente spillere blir drept og folk er ute etter å drepe spilleren om og om igjen. Dette har tidligere vært umulig å gjøre noe med, med mindre en har hjelp. I stedet for å være nødt til å holde seg anonym kan en nå dra nytte av Q sin beskyttelse. Dette kombinert med utfordring av eiere av eiendeler kan gjøre ting interessant.

Mulighet for å konkurrere om eiendeler

En stor endring – i hvert fall for de som har kommet langt i spillet – er muligheten til å konkurrere om eiendeler ved å utfordre den nåværende eieren.

Konkurranse om eiendeler foregår slik:

 1. Ved å oppnå målet Q har satt for beskyttelse neste uke får du muligheten til å utfordre eiere av eiendeler som takk fra Q.
 2. Du kan velge en eiendel som ingen har konkurrert om de siste tre ukene og betale 1 milliard for å få muligheten til å kvalifisere deg. Flere brukere kan velge samme eiendel, men det er den som ranker mest den nåværende uken som får lov å utfordre eieren neste uke.
 3. Mandag kommer og dersom du var den med mest exp(av de som var kvalifisert for eiendelen) starter konkurransen mot eieren. Ble noen andre enn deg plukket ut vil ikke noe skje for din del, men milliarden du betalte vil være tapt.
 4. Dersom du i løpet av uken skaffer mer exp enn eieren vil du motta eiendelen og alt som ble betalt for kvalifisering forrige uke. Dersom du ikke klarer det beholder den nåværende eieren eiendelen og mottar pengene.

Exp fra drap og salg av medaljer vil ikke bli tatt med i beregningene og du kan hele tiden følge med på hvor langt foran eller bak du ligger eieren(eller utfordreren) her.

Kom gjerne med tilbakemeldinger og si i fra dersom du skulle komme over en feil.

Litt om årsaken og tankene bak endringen

Eiendeler er en stor ting å ha i spillet siden de er tett integrert med funksjonaliteten i spillet og har en fortjeneste som bare begrenses av antall aktive spillere.

Mange av eiendelene gir en svært høy inntekt uten at eieren trenger å gjøre noe. Dette er problematisk av flere grunner.

De som sitter med eiendeler har som regel gjort det bra i spillet fra før av og er godt etablert. Når en først har fått tak i en eiendel kan en ofte slutte å spille aktivt men likevel motta unormalt mye penger som kan brukes til f.eks. beskyttelse eller angrep. Dette gjør det veldig vanskelig for andre å gjøre noe med saken, selv om de er veldig aktive.

Det er mest sannsynlig ikke noe mange tenker over, men det er en stor andel eiere som bare er innom for å hente ut penger og ikke har utført kriminalitet så mye som en gang den siste måneden. Det var jo ikke uten grunn at vi tidligere måtte innføre en regel om at eiere i det minste måtte logge på en gang i blant for å ikke miste eiendelen.

Med denne endringen vil de som over lengre tid ikke spiller aktivt miste eiendelen, men den som skal ta over eiendelen må selv være veldig aktiv og gjøre seg fortjent til det.

Kombinert med muligheten for beskyttelse fra Q(udødelighet) åpner dette opp for noen interessante måter å spille på.

Variabel pris for å fly

Flyplassen har som eiendel følt seg litt utenfor. Hovedinntekten ville ha vært folk som bruker privatfly, men det har ikke vært noen gode grunner til å bruke privatfly for folk flest. Ved å endre og i snitt drastisk øke prisen for å fly vil flyplassene bli ganske attraktive.

Prisen varierer nå veldig og er lavere for de med veldig lav rank og øker etter hvert som du ranker. Noen millioner for å fly vil nå være helt normalt.

Fordelingen av inntekt er også endret på flyplassen. Dersom privatfly ikke blir brukt vil eieren sitte igjen med 50 % av det brukte beløpet. Blir privatfly brukt vil eieren sitte igjen med 80 %. Her gjelder det altså for eiere å finne ut hva en burde sette prisen på privatfly til for å maksimere fortjenesten.

Husk på å alltid ha litt penger til å fly slik at du ikke må slite i en by med høyt politinivå. Firma gjør det enkelt å sørge for at en har penger til å fly hver time, men salg av biler fungerer også bra.

Endret rekkefølge i menyene

Dette er nok den mest kontroversielle endringen for mange, men rekkefølgen og plasseringen på ting i menyen er nå forbedret. Det er nok plagsomt i starten, men en vil vende seg til det. Fordelen er at du nå slipper å flytte musen like langt eller scolle like ofte i menyen på mobil.

Andre endringer

Det er og en rekke mindre endringer som vil komme med denne oppdateringen.

 • For bruker flest vil det på profilen stå når brukeren ble drept.
 • Redusert ventetid på organisert krim til 1 time og 50 minuter fra to timer slik du enklere kan utføre f.eks. kl xx:30 hver andre time.
 • Et lite skjult fengsel-triks for de på mobil: Klikk på bildet i fengselet for å oppdatere siden raskt og enkelt.

Endringer i spillet

En oppdatering gikk akkurat live som blant annet endrer systemet for stjerner, hvordan siste hendelser fungerer, hvem som kan håndtere familiebedrifter i en familie mm.

Legendene sine stjerner

Tidligere gjenspeilte gullstjernene på ranken Legende hvor langt inn i ranken brukeren var. En gullstjerne betydde at personen har erfaringspoeng tilsvarende Legende to ganger, men dette er nå endret.

I stedet for gullstjerner alene er det nå tre farger på stjernene: Bronse, Sølv, og Gull. En gullstjerne med den gamle løsningen tilsvarer nå en bronsestjerne, to gullstjerner har blitt til en sølvstjerne og tre gullstjerner har blitt til en gullstjerne.

Grunnen til endringen er at mange mente det så rart ut nå som flere har begynt å få flere stjerner.

Flere oppdrag

Overraskende mange – faktisk flere hundre av dere – er ferdig med alle oppdragene i spillet, så det er virkelig på tide med noen flere. Godt jobbet!

Fem nye oppdrag er lagt til og flere vil lagt til etterhvert.

Andre endringer

 • Rådgivere i familier kan nå styre familiebedrifter.
 • Flere nye ting og biler er lagt til i spillet.
 • Hendelser på hovedkvarteret er nå sortert etter tid – enkelt og greit!
 • Vinteren er nå over, så snøen er borte. (bakgrunnen med snø altså)
 • Belønningen en får av å stjele noe fra hus syv dager på rad er nå variabel og gir nå forsvar til en verdi av 400 – 5 000 millioner.’
 • En rekke feil har blitt fikset.
 • En rekke mindre ting.

Som alltid er det bare å si ifra dersom du kommer over en feil. 🙂

 

Oppgraderinger tar over for familiebedrifter

En større oppgradering gikk nettopp ut og her kan du lese om de største nyhetene.

Familiebedrifter er endret

Vi har i lengre tid hatt familiebedrifter som ga medlemmer eller selve familien fordeler i spillet. Frem til nå har det vært en av hver bedrift. Dette endte opp med at bare noen få familier noen gang brukte familiebedriftene da de ofte var opptatt eller ikke verdt bryet.

Endringen som nå er ute er starten på en ny løsning som gir familier muligheten til å oppgradere familien slik at familien/medlemmer kan få fordeler i spillet. Det er nå mulig å oppgradere to ting i familien, forbedret forsvar til alle i familien og økt inntekt på tobakkfirma og firma.

Effektivitet på forsvar fungerer slik som forbedret forsvar gjorde med den gamble løsningen. Personer som angriper må bruke mer angrep for å ta ned forsvaret til medlemmer. Forskjellen er 5/10/15 % avhengig av hva familien har.

Økt inntekt på firma har en tilsvarende effekt som det tobakkplantasjen hadde. I stedet for å bare redusere antall kriminalitet som er nødvendig å utføre for en bestemt utbetaling blir utbetalingen i seg selv høyere. I tillegg til dette påvirker dette og den normale inntekten på firma. Bonusen er på 5/10/15% avhengig av hva familien har.

Selve oppgraderingen ligner på den som i lengre tid nå har eksistert under respekt, men de forskjellige nivåene må låses opp før de kan bli tatt i bruk.

Familier hadde frem til i dag liten verdi da det bare var å opprette en ny familie dersom familien gikk ned. Nå som ting i familien kan oppgraderes vil det være flere negative sider med at familien går ned, og flere positive sider dersom familien holdes oppe.

Den nye løsningen gir noen av fordelene de gamle ga, men flere av tingene finnes det ingen erstatning for. Nå som alle familier kan ha samme oppgradering vil flere av de gamle være unødvendige. Tyveri av biler fra familier er fjernet fra spillet da det hovedsakelig bare var til plage for de fleste i familier i form av mas ang. salg av biler el.

Kostnadene og effekten av de nye familiebedriftene kan bli justert i tiden fremover.

Kuler nødvendig for å drepe

Det har vært mye snakk det siste året om at kuler har vært mangelvare. Over 69 % mener at kuler er for vanskelig å få tak i og en enda større andel synes det er for enkelt å drepe brukerkontoer med lav rank.

Som følge av en rekke endringer over lengre tid har det blitt enklere å nå høye ranker. Det er de mest aktive og de som har en høy rank fra før av som har det enklest når det kommer til å skaffe enda mer exp.

For å motvirke effekten som også mest sannsynlig er årsaken til at de fleste mener at kuler er for vanskelig å få tak i har formelen for antall kuler nødvendig blitt justert slik at det i fremtiden vil være en smule enklere å drepe brukere med høye ranker – samtidig som det blir vanskeligere å drepe de med lavere ranker.

Det har kommet ganske klart frem at mange tror at det nå vil bli mye enklere å drepe brukere med høy rank sammenlignet med før, men det er ikke tilfellet.

Andre endringer

En rekke mindre feil har blitt fikset takket være en rekke spillere som har sagt i fra. Som alltid er det bare å si i fra dersom du kommer over en feil, og dersom det er noe nokså alvorlig vil det være mulig å få belønninger.

Temperaturen ute blir stadig lavere, og det er ikke være lenge til vi bytter til den tradisjonelle vinterbakgrunnen på spillet. Det er også bare en måned til julekalenderen er på plass! I mellomtiden er det i hvert fall mulig å få tak i noen nye profilbannere! 🙂

Daglig belønning, endringer på firma, pengeranker, eiendeler og mye mer

Hei! Den siste tiden har det kommet en del endringer inn i spillet. Denne posten tar deg gjennom hva som er endret og hvorfor.

Firma

Pirser og inntekt på firma
Pirser og inntekt på firma

Inntekten på de forskjellige firmaene har blitt endret slik at de billigere alternativene gir høyere avkastning sammenlignet med de dyre.

En del av inntekten har blitt flyttet ned fra tele- og oljeselskapet for å gjøre det vesentlig enklere å komme i gang med firma. Nå er det ikke lenger nødvendig å ha mye på firma for å se resultater. Verken den totalt kostnaden eller inntekten for et fullt firma er endret.

Eiendeler

Havnen ble lagt til i spillet for en stund siden for å eksperimentere med et nytt system for eiendeler. Systemet som har vært i bruk på havnen frem til nå har vist seg å ha et problem.

Problemet vi ser nå er at eiendelene kommer til å bytte eier sjeldent(og sjeldnere blir det) som følge av at mengden maktpoeng i køen alltid kommer til å øke.

Før å løse problemet blir det nå trukket 10 % ekstra av maktpoengene eiendelen har i beskyttelse ved midnatt. Totalt blir det nå trukket 10 % + 20 maktpoeng.

Gambling

Blackjack

Høyeste mulige innsats er satt vesentlig opp på både blackjack, kast mynt og hesteløp. Alle eiendelene gir nå muligheten for å gamble med 10 milliarder, så nå kan du vinne (eller tape) mer enn noen gang.

Daglig belønning

Daglig belønning
Daglig belønning – ute nå!

Første gangen du stjeler noe fra et hus på en dag vil du motta hele 100 exp ekstra. Dersom du gjør dette 7 dager på rad vil du den 7 dagen motta så mye som 500 exp ekstra og 400 000 forsvar!

Belønningene er ganske store og gjør det mulig for brukere å se fremgang bare ved å ta en liten tur innom spillet daglig.

Donasjoner til familier

System for donasjoner
Nytt system for donasjoner

De fleste familier har stort fokus på donasjoner, men frem til nå har systemet for donasjoner vært lite brukervennlig og til tider helt ubrukelig. Det eneste som var mulig før var å se de siste innkommende donasjonene.

Med det nye systemet er det mulig å bla tilbake gjennom alle donasjoner, enten fra alle medlemmer eller fra en bestemt bruker.

Det er også mulig å sette et donasjonsmål. Donasjonsmålet vises for medlemmer slik at de vet hvor mye de har igjen å donere. Målet for uken kan settes av leder eller rådgiver på mandager.

Når uken er over er det og mulig å vise en oversikt som viser hvordan medlemmene lå an med donasjonene ved ukens slutt – om de var over målet, under eller nøyaktig på målet.

Alt i alt gjør dette nye systemet det mye enklere å holde kontroll.

Pengeranker og topplisten

Pengerankene er ikke endret, men hva som blir tatt med i beregningen av pengeranken er endret.

For en god stund siden ble tobakkfirma tatt med i pengeranken til spillere, og det var flere gode grunner til hvorfor det var en god ide. En av grunnene var at mange spillere skjulte store summer i tobakkfirma slik at andre ikke skulle vite at de hadde mye penger. Det er jo greit det, men endringen førte til et nytt problem for mange – forvirring.

Veldig mange lurer på hvorfor pengeranken ikke stemmer, noe som er forståelig. Hvorfor skal noe som ikke er penger bli tatt med når andre ting ikke blir det? Tobakkfirma er ikke den eneste måten å skjule penger på.

Pengeranker viser nå bare hvor mye penger en person har lett tilgjengelig(bank + handa). Detektiver har fått ny funksjonalitet som mer nøyaktig kan vise hvor mye verdier en bruker har, noe som inkluderer både firma og tobakkfirma.

Vi mener ikke at de som har gjort det bra økonomisk i spillet skal få en stor målskive på ryggen, derfor er topplisten over de rikeste i spillet fjernet.

Varsel på forum

Advarsel
Advarsel når en skal legge til et svar.

Brukere som har en stor andel unødvendige eller upassende svar på forum får nå en advarsel som minner de på dette når de skal poste nye nytt. Etter hvert som andelen går ned under en bestemt verdi vil varselet forsvinne igjen.

Protips

Det er ingen tvil om at det er mye å lære seg og vite om når det kommer til Mafiaens Hevn, selv ikke legendene i spillet har full kontroll på alt.

For å få sett tipsene må du besøke en side med mye ventetid, f.eks. biltyveri med ett minutt ventetid igjen. De fleste tipsene er beregnet på nye brukere, men planen er at andre tips vil bli lagt til for brukere som har kommet lenger i spillet.

Tilbakemeldinger og forslag

Er det noe du ikke liker med spillet? Er det noe du finner demotiverende? Har du en ide som gjør spillet enda bedre? Eller kanskje det er noe du virkelig liker? Gi oss en tilbakemelding! Du finner en link til siden der du kan gi tilbakemeldinger i menyen til høyre, inne på spillet.

Dersom du har et forslag kan det være en god ide å diskutere det med andre brukere. Til det har det nå kommet et eget underforum.

Annet

 • Ett nytt oppdrag er lagt til.
 • Trening på fight club med poeng er nå fikset slik at du får like mye per trening med poeng som uten.

Jeg håper det meste faller i smak. 🙂

Ikke glem å stjel en ting i dag for å få ekstra exp, eller opprett en bruker slik at du får muligheten.

Havnen er nå en eiendel!

Noen av dere husker kanskje at det var snakk om å finne et annet system for hvordan eiendeler kan eies. Alternativet var å teste det live på eiendeler folk har jobbet hardt for, eller lage en ny eiendel som testingen kan kjøres på. Den nye eiendelen som skal brukes til testing er havnen!

Så hva går det nye systemet for eiendeler ut på? Vel, først og fremst baserer det seg på aktivitet, slik at en ikke blir sittende med en eiendel så lenge brukeren lever. Har du litt erfaring med spillet vet du kanskje at familier kan skaffe seg maktpoeng ved å ranke – det kan og brukere nå gjøre. I stedet for ett maktpoeng per 10 000 exp slik det er i familier så er det ett maktpoeng per 1 000 exp. Maktpoengene kan brukes på å ta over eiendeler.

Å sitte med kontroll over havnen koster 20 maktpoeng/døgnet. Dersom antall maktpoeng når null droppes eiendelen.

Det er mulig å legge inn maktpoeng på en eiendel uten å eie den. Når du gjør det blir du den som får mulighet til å ta over når havnen når 0 maktpoeng i beskyttelse. Dersom du er den som har mest maktpoeng på eiendelen og mengden maktpoeng du har er høyere enn den som har nest mest pluss mengden som er satt til å beskytte eiendelen kan du angripe eiendelen og ta over den umiddelbart.

Så hva gjør havnen?

Den som eier havnen har muligheten til å få tak i forsendelser tre ganger i døgnet. Disse forsendelsene kan åpnes for å få tak i ting.

Andre endringer

En annen endring mange vil legge merke til er at dagens oppdrag er endret litt.

Veldig få syntes pengebelønningen var verdt strevet, så denne er nå fjernet. Det vil si at det enten er exp eller forsvar som er belønningen i dagens oppdrag. Utbrytninger er og fjernet som et krav da det var veldig få som gjennomførte det, noe som er spesielt godt forståelig med tanke på de som spiller på mobil. Antall exp en får i belønning er satt ned med 10 %, og mengden forsvar er satt opp med 10 %. Den siste tingen som er endret med dagens oppdrag er at kravet for antall personer som må ranes er satt litt ned.

Det har og vært en rekke småendringer, blant annet:

 • Fargen for varsler på mobil er endret fra blå til oransje for å gjøre den mer synlig for de som slet med å se det.
 • Det er nå mulig å hoppe rett til siden for beskyttelse ved å klikke på forsvar. (færre klikk, yay!)
 • Varsler blir nå sendt ut når noen byr over deg på E-pay, så nå er det faktisk mulig å delta i en budrunde uten å måtte følge med hele tiden.
 • En rekke feil er fikset.

Hva skjer i desember?

Den siste tiden har jeg fått mange spørsmål om hva som skjer i desember, så her er en oppsummering.

I desember blir det en julekalender der du kan utføre kriminalitet for å få muligheten til å åpne en gave i kalenderen. Det er en gave for hver dag frem til julaften. Hva gavene i julekalenderen inneholder er det ingen som vet, men de som har spilt tidligere har nok en viss anelse om hva noe av innholdet er. I år er det og lagt til nye ting som ikke har vært i julekalenderen tidligere.

I tillegg til julekalenderen blir det i år mulig å hjelpe nissen med å skaffe penger så alvene kan lage julegaver, for pengene de hadde spart opp klarte nissen å bruke opp på gambling.

For hver kriminalitet du utfører får du ett lodd i trekningen som utføres hver dag kl 21:30. To stykker mottar en liten julegave og en person mottar en større julegave. Disse kan åpnes den 24. desember.

Dette blir nok en interessant og morsom desember for de fleste, og en skal ikke se bort i fra at det blir noen konkurranser med julegaver som premie.

Oppdatering ute nå

Det er forrsten en oppdatering ute nå som gjør det mulig å slå av varsler for invitasjon til organisert krim og…invitasjoner til familie?!?

Familier kan nå sende personer som ikke er medlem av en familie en invitasjon til familien – perfekt for de som mener de får inn for lite søknader.

Håper dere alle får en super desember måned! 🙂

Høyere maksbet og endringer på organisert krim

En oppdatering er nå ute som gjør noen endringer på organisert krim og øker maksbet på gambling. Det er og lagt til noen andre morsomme ting i spillet som folk garantert kommer til å legge merke til.

Endringer knyttet til gambling

Utbetalingen ved blackjack er endret til 3:2 i stedet for 2:1 da 2:1 gir spilleren fordelen dersom det spilles optimalt. Blackjack tjente fortsatt penger, men dersom en spile optimalt over lengre tid kunne en tjene veldig store summer med tilnærmet null risiko, så dette er nå endret.

Jeg vet det er mange som har hatt lyst på muligheten til å satse mer penger på gambling på en gang, så den høyeste mulige innsatsen er nå satt opp på alle eiendeler og nummerspillet.

Endringer på organisert krim

For noen dager siden ble det vesentlig enklere å skaffe penger ved å tjene penger fra andre sine firma. Tidligere var det nesten helt umulig å faktisk gå i pluss som følge av at kuleprisen er mange ganger høyere nå enn det den var for noen år siden når det var mindre penger i spillet. Antall i bunn og grunn dreier dette seg om at en ikke trenger mange kuler for å gjøre det bra og klare å stikke av med en del penger.

Stjeling av inntekt fra firma er trygt for alle som deltar da det ikke kan spores.

Det er og satt en sperre på tyveri av bedriftshemmeligheter slik at bedriftshemmeligheter bare kan stjeles fra brukere som har vært aktive den siste uken. Slik det er nettopp var så var det enkeltpersoner med over 230 millioner i inntekt i timen, noe de hadde klart å opparbeide seg ved å bruke poeng og en god liste over inaktive spillere de hadde opparbeidet seg i flere år.

Med tanke på hvor ekstremt mye penger det er snakk om og at det vil være tilnærmet umulig for nye brukere å gjøre noe tilsvarende så blir sperren som gjør at en bare kan stjele bedriftshemmeligheter fra brukere som har vært på den siste uken satt inn, slik at de som vet om gamble brukere med firma ikke har en ekstremt stor fordel for evig og alltid.

En feil på firma som gjorde det mulig å tjene N*2-2 der N er inntekten på ett firma er og fikset ved at bonus ikke lenger kan stjeles videre til neste person. Brukeren Palme mottar en belønning på hele 25 000 000 000 kr for tips om denne feilen.

Det er og mulig å kjøpe kuler direkte fra organisert kriminalitet siden, slik at en slipper å gå til e-pay. Det samme kommer for våpen.

Andre endringer

Det er og noen andre endringer ute. Nøyaktig hva som er nytt tror jeg dere finner ut av i løpet av et døgn selv, så det er bare å se om dere legger merke til noe nytt og følge med på forumet.

Forbedringer på mobil og endringer knyttet til familier

Mange spillere spiller med mobil og endringene som nå er ute for alle gjør det litt enklere å ranke på mobil.  Meny-knappen endrer nå farge til gul dersom det er under fem sekunder til at en handling er klar, slik vi slipper å sjekke menyen for å se om noe snart er klart.

Når en handling er klar så vil meny-knappen bli grønn. Knappen vil bare fungere for handlinger du aktivt utfører, så dersom du ikke ranker så vil heller ikke knappen endre farge når noe er klart. Det betyr og det at dersom du bare er interessert i å utføre noen handlinger så vil knappen bare bli grønn når en av de handlingene er klar.

Det har og blitt enklere å velge hvilken handling en ønsker å utføre da området en trykker på har blitt mye større å mobil. Unødvendige valgmuligheter på kriminalitet har blitt fjernet for å hindre at de nye og større områdene fører til veldig mye scrolling.

Tellerne i menyen skal nå fungere vesentlig bedre på mobil og være langt mer nøyaktig enn før.

Endringer knyttet til familier

Når det kommer til familier så står ting ganske stille for tiden. Familier deler på førsteplassen for å få maktpoeng da ingen ønsker å være superaktiv hver dag. Med den nye endringen vil alle familier få ett maktpoeng for hver 10 000 exp som blir ranket i familien den dagen.

Siden det da blir vesentlig enklere å skaffe maktpoeng vil det være større sannsynlighet for maktkriger(kriger der maktpoeng blir brukt for å angripe andre familier) og familiebedriftene vil bli brukt mer aktivt.

Grensen for hvor mange maktpoeng det er mulig å ha på en gang er for tiden 3 stk, men denne grensen vil bli fjernet. For å forhindre at noen familier bare sparer opp maktpoeng i det uendelige er det mulig for å familie å ta over 25 % av maktpoengene til en annen familie ved å drepe et medlem i familien en ønsker å ta maktpoeng fra. Dette gjør det litt risikabelt å sitte med store mengder maktpoeng, men det tillater og nye familier å komme seg raskt opp å gå dersom de spiller aggressivt.

Andre endringer som er gjort for at dette skal fungere bedre er at grensen for minimumsaktivet er økt til 10 000 exp – under dette mister familier ett maktpoeng og 10 % av beskyttelsen sin. Det er og satt en grense på maks 10 maktpoeng som kan brukes som beskyttelse på en familiebedrift, slik at maktpoeng ikke bare blir gjemt bort der for å unngå at de blir stjålet.

Andre ting

Flere småfeil har blitt fikset og som mange sikkert har merket så har spillet fått en ny bakgrunn, noe som mest sannsynlig var på tide med tanke på hvor lenge den andre hadde blitt brukt.

Det blir spennende så se hvordan spillet blir spilt fremover nå som familier får mer maktpoeng til rådighet. Bruken av familiebedrifter vil i hvert fall ta seg opp mye sammenlignet med i dag.

Tilbakestilling av detektiver, endringer på FC og statistikk

Ratingsystemet på Fight Club har bare blitt dårligere og dårligere etter hvert som tiden har gått. Det har nå faktisk blitt så ille at en nylaget bruker kan med en gang vinne seg direkte opp til gull. Grunnen til at det har blitt slik er at algoritmen ikke tar i betraktning at sannsynligheten for å vinne går ned over tid om en ikke trenger. For å midlertidig kompensere for dette frem til en annen og bedre fiks er på plass så vil ratingen bli dratt mot den opprinnelige ratingen på 400 ved midnatt.

Det har nå blitt mulig å tilbakestille detektiver slik at levelene en alt har kjøpt kan plasseres på nytt. (Forslag fra SchoolboyQ)

Den personlige statistikken er og blitt fjernet fordi folk var alt for opphengt i hvor mange flyturer de hadde tatt. Vi håper dette gir et mindre fokus på alt dette snakket om flyplasser.

Neida, den personlige statistikken har blitt flyttet til Statistikk, noe som virker som et veldig logisk hjem for den. Den har og begynt å spore inntekter og utgifter på e-pay. (Forslag fra Ellef) Statistikksiden fungerer nå bedre på mobil og.